De digitale klok

Vul de tijd in cijfers in. Schrijf de uren en de minuten.

  1. kwart voor zes 's avonds: :u
  2. kwart voor tien 's avonds: :
  3. kwart voor twee 's middags: :u
  4. kwart voor acht 's avonds: :u
  5. kwart voor twaalf 's middags: :u
  6. kwart voor vijf in de namiddag: :u
  7. kwart voor drie in de namiddag: :u
  8. kwart voor negen 's avonds: :u
  9. kwart voor één 's nachts: :u
  10. kwart voor acht 's morgens: :u