De digitale klok

Vul de tijd in cijfers in. Schrijf de uren en de minuten.

  1. half drie in de namiddag: :u
  2. half acht 's avonds: :u
  3. half negen 's avonds: :u
  4. half zes 's morgens: :u
  5. half tien in de voormiddag: :
  6. half twee 's middags: :u
  7. half acht 's morgens: :u
  8. half twaalf 's nachts: :u
  9. half vijf in de namiddag: :u
  10. half één 's middags: :u