Woorden langer maken (3)

Dit moet je heel goed kunnen voor je aan de werkwoordspelling begint.

Zonder uitleg. Lukt je dat?

gestik, geslee, gebrei, gesneeuw, gefax, gestof, geschu, gepomp, geduur, gespaar, geschors, beantwoor, geoogs, gevrees, dichtgerits, gekaf, gegil, gestar, aangebran, gemis, gegroe, gebouw, geopen, verdoof, gevestig, verklap, gezaai, geknabbel, gehech, gepoch .