Persoonsvormen in de tegenwoordige tijd (over ik) (3)

Kies de juiste schrijfwijze.

Zonder uitleg. Lukt je dat?

1) Ik lan op mijn voeten.
2) Hoe ik ee, gaat je niks aan.
3) Ik vi helemaal niet op je.
4) Ik raa je aan te stoppen.
5) Waarom snij ik het touw niet door?
6) Rij ik nog harder dan die auto?
7) Ik lij aan een zeldzame ziekte.
8) Ik strij tegen de sterkste van de klas.
9) Ik va het gesprek wel even samen.
10) Als het zo blijft mel ik me ziek.
11) Ik dul geen tegenspraak.
12) Ik stu het plafond dat op instorten staat.
13) Waardoor vermoe ik het dan?
14) Wat verbeel ik me wel?
15) Ik schu altijd iedereen de hand.
16) Hoes ik evenveel als zij?
17) Rich ik de pijl wel goed?
18) Ik loo er wel om.
19) Daarom begroe ik hem niet.
20) Ik praa met iedereen.