Woorden die geen persoonsvorm zijn (4)

Geen persoonsvorm? Lekker makkelijk!

Zonder uitleg. Lukt je dat?

1) Lachen en hijgen strompelden ze over de gekrij finish.
2) Zuchten ging hij tegen de pas gewi muur hangen.
3) Met een bloeden oor kwam hij de wachtkamer binnengehinkel.
4) Staren naar het mooi meisje liep hij tegen de pas geplan boom.
5) Hier wordt alleen met gepas geld betaal.
6) De geze man zakte toch nog door de gelas stoel.
7) Het geschaa vertrouwen van de bejaarde is nooit meer geheel.
8) Gniffelen vroeg hij of het meisje al eens gezoen of gekus had.
9) Opgemaak en als kat verklee ging de dame naar het gemasker bal.
10) Struikelen over zijn woorden heeft hij haar toch ten huwelijk gevraag.
11) Twijfelen heeft ze zijn vraag toen met ja beantwoor.
12) Gebruin kwam ze terug van de zonnestudio.
13) Smakken en boeren werd er nagetafel.
14) Een eenmaal ontwikkel filmpje kan niet meer worden belich.
15) Hopen op een goede score, werd er op de 'Kijk na'-knop gedruk. Mopperen werd er toen verbeter.