Woorden die geen persoonsvorm zijn (3)

Geen persoonsvorm? Lekker makkelijk!

Is het geen persoonvorm?
Schrijf het woord zo simpel als je het hoort (en maak het langer).
Weet je niet hoe je het langer moet maken? 'T-F-o-K-S-CH-aa-P-X helpt!

De persoonsvormen zijn onderstreept om te laten zien dat je nu bezig bent met woorden die niet een persoonsvorm zijn. Dus niet nadenken over: -dt, -dd- of -tt-!! Dat hoeft alleen bij persoonsvormen!

1) Het verzamel werk van de kunstenaar werd geveil.
2) De gepes jongen heeft het allemaal aan de juf vertel.
3) De getrain atleet versloeg alle anderen die het ook verdien hadden om te winnen.
4) Van het geschmink gezicht werd een foto gemaak.
5) Waren de gewel pruimen al ingemaak?
6) Niemand had moeite om de verstop eieren te vinden.
7) Wil je een gekook of een gebakken ei?
8) Je hebt verschillende soorten sieraden: verzilver, gebrons en vergul.
9) Je kunt een misluk plan pas een misluk plan noemen als het misluk is.
10) Hij heeft zijn geld altijd in een gestop sok bewaar.
11) Een gelak tafeltje is even mooi als een gebeits tafeltje.
12) Niemand vermoedde dat de geopereer man nog zou lopen.
13) Gehak hout in een auto tillen is zeer vermoeien.
14) Gekrui gehakt is het lekkerst als het door mama is klaargemaak.
15) Spotten zei hij dat je hem al vaker vertrouw had.