Alles door elkaar (4)

Peroonsvormen in de tegenwoordige tijd, persoonsvormen in de verleden tijd, woorden die geen persoonsvorm zijn.
Kies de juiste schrijfwijze.

Zonder uitleg. Lukt je dat?

1) De aardbeving rich grote verwoestingen aan.
2) De sportlui kwamen met bezwe gezichten binnen.
3) Waarom kla je toch zo in je schrift?
4) De afgetre minister is tot burgemeester van Den Haag benoem.
5) De koning overlaa de boodschapper met cadeau's.
6) Langs de wegen heers vorige week een ontzaglijke drukte.
7) Iedereen ha zijn auto uit de garage gehaal.
8) Veel auto's toer vorige week langs de bollenvelden en veel brommers ronk langs de wegen.
9) En langs de fietspaden peddel toen eindeloze files fietsers.
10) Aan de kant van de weg repareer pechvogels een lekke band of verwissel automobilisten een wiel.
11) De verkeerspolitie lei vanochtend het verkeer in goede banen.
12) Van iedere weggebruiker mag geëis worden dat hij voorzichtig rij.
13) Er gebeur menig ongeluk, waarbij dikwijls iemand gewond raak.
14) Meestal wor er onmiddellijk hulp verleen.
15) Het is afschuwelijk als je 's ochtends opgeluch wegrij en je auto wor onderweg zwaar beschadig.