Alles door elkaar (3)

Peroonsvormen in de tegenwoordige tijd, persoonsvormen in de verleden tijd, woorden die geen persoonsvorm zijn.
Kies de juiste schrijfwijze.

Kijk eerst of het woord een persoonsvorm is! Kijk dan in welke tijd het is.

Persoonsvorm in de tegenwoordige tijd
Over ik: Schrijf het zo simpel als je het hoort (en maak het langer)
Over een ander: Schrijf een -t (-den werkwoorden hebben toevallig -dt)
Je/jij erachter:: Schrijf het zo simpel als je het hoort (en maak het langer) Bij 'je' alleen als het in 'jij' kan veranderen

Persoonsvorm in de verleden tijd
Schrijf het zo simpel als je het hoort (en maak het langer)
Maar: niet bij -ten en -den woorden die niet van klank veranderen! Deze krijgen -tt- of -dd-

Niet een persoonsvorm? Lekker makkelijk!
Schrijf het zo simpel als je het hoort (en maak het langer)

1) De afgebran huizen wer gesloop.
2) De ingeën kinderen kregen hoge koorts.
3) In 1291 zijn de kruistochten geëindig.
4) Op zo'n buitenkansje ha ik niet gereken.
5) Op de A2 gel een snelheidsbeperking, zolang daar werkzaamheden worden verrich.
6) De actrice vergis zich niet éénmaal in haar rol.
7) De behaal resultaten hebben iedereen teleurgestel.
8) Toen ik in nood verkeer, re mijn vriend mij.
9) Waar de wegen elkaar kruis, ha men een fraai hotel gebouw.
10) Het dak van de garage is van gegolf plaatijzer gemaak.
11) De zee golf toen zo mooi in de zomerzon.
12) De geha dictator werd verjaag.
13) Heb je je tanden gepoets?
14) De ontsnap gevangenen bots tegen een boom toen zij door de politie gepak werden.
15) Is het de mens ooit geluk om goud te maken?