Alles door elkaar (2)

Peroonsvormen in de tegenwoordige tijd, persoonsvormen in de verleden tijd, woorden die geen persoonsvorm zijn.
Kies de juiste schrijfwijze.

Kijk eerst of het woord een persoonsvorm is! Kijk dan in welke tijd het is.

Persoonsvorm in de tegenwoordige tijd
Over ik: Schrijf het zo simpel als je het hoort (en maak het langer)
Over een ander: Schrijf een -t (-den werkwoorden hebben toevallig -dt)
Je/jij erachter:: Schrijf het zo simpel als je het hoort (en maak het langer) Bij 'je' alleen als het in 'jij' kan veranderen

Persoonsvorm in de verleden tijd
Schrijf het zo simpel als je het hoort (en maak het langer)
Maar: niet bij -ten en -den woorden die niet van klank veranderen! Deze krijgen -tt- of -dd-

Niet een persoonsvorm? Lekker makkelijk!
Schrijf het zo simpel als je het hoort (en maak het langer)

1) De regisseur heef ons zijn plannen ontvouw.
2) Hij zorg dat de rekeningen werden geïn.
3) De benzineprijs wor opnieuw verhoog.
4) De werkster heef het kantoor gestof en gestofzuig.
5) De gebars waterleiding veroorzaak gisteren een overstroming.
6) Vorige week mel Rijkswaterstaat dat het water teruggestroom was.
7) De aanhouder win.
8) Een uur geleden blus de brandweer het vuur.
9) Een ogenblik geleden ach de rechter opzet tot belediging bewezen en eis een boete van € 100,-.
10) Uitgebrei landstreken zijn door de zee aangeslib.
11) Als je klaag, zal je geschors worden.
12) Met verbe gezicht loer de bokser naar de tegenstander.
13) Het boek wor prachtig geïllustreer.
14) De grootte van de aangerich schade is nog niet vastgestel.
15) Hij ston aan de grond genagel van schrik.